Følg os

Børn og unge

Problemer i familien? Prøv familieterapi

Familieproblemer

Brister kommunikation i din familie af og til, opstår der konflikter, som er svære at løse, eller ønsker I blot mere samvær og sammenhold, så kan det være, at I skal overveje familieterapi. Uagtet hvilke udfordringer din familie står overfor, så kan familieterapi nemlig virke gavnligt.

5 ting familieterapi kan gavne din familie med

  • Bedre kommunikation
  • Færre konflikter og håndtering af dem
  • Styrke familien og samværet
  • Håndtering af aggression
  • Reducering af stress

Corona påvirker dagligdagen

Flere familier oplever I øjeblikket at komme under yderligere pres grundet Corona krisen. Dette skyldes, at de normale daglige rutiner og strukturer er opløst, og hele dagligdagen er blevet vendt på hovedet. Mange har ikke længere mulighed for at søge væk, når der er behov for det.

Det kan virke som en stor omvæltning at være nødsaget til at gå op og ned ad hinanden uafbrudt. Som følge af dette kan irritation og konflikter opstå. Det kan derfor være godt at få klargjort, hvordan man skal forholde sig som familie, for at komme igennem denne tid.

Dette kan forekomme i alle familier, selv ellers dynamiske familier, der er vant til at komme godt ud af det med hinanden. Der kan f.eks. opstå søskendefejder, hvor børnene indbyrdes skændes over en længere periode, hvilket kan virke drænende på forældrene og skabe en negativ stemning i hele familien.

Ydermere kan der blive genereret konflikter der typisk ikke plejer at opstå. Små problemer kan nemlig hurtigt blive til store, hvis der ikke gøres noget ved dem i tide. Dertil kan det enkelte familiemedlem ændre adfærd, under en så forandret dagligdag, og det kan være svært for de øvrige familiemedlemmer at tage hensyn til og forstå.

Find redskaberne til at skabe løsninger

Det kan være svært selv at finde ud af, hvordan man mest hensigtsmæssigt skal håndtere de problemer som familien står overfor. Dette kan familieterapi imidlertid hjælpe med, ved brug af effektive metoder. I familieterapi bruges kommunikation som redskab til bedre at kunne identificere problemerne, forstå dem og dermed løse dem.

På den måde bliver din families styrker og svagheder udpeget. I lærer om håndtering af krise og konflikthåndtering, og hvordan I imødekommer hinandens behov, og hvordan I får talt sammen. Det kan nemlig ikke understreges nok, hvor vigtig kommunikationen er mellem de enkelte familiemedlemmer.

Desuden gøres der brug af eksempelvis familie aktiviteter, som blandt andet spil, for at opmuntre til kommunikation og for at styrke familiebåndet. Spil virker nemlig ofte afslappende for børn, og gør dem mere åbne overfor at dele ud af deres tanker og følelser omkring et ellers svært emne.

Derudover vil I få redskaber til at løse konflikter og anvisninger til hvordan I modvirker negative tanker med positive. Det er nemlig vigtigt at vide hvordan konflikter konfronteres konstruktivt, for at få dem løst, og ikke forværret. Gennem disse redskaber finder I dermed løsninger på ellers løse ender og familien kan i kraft af det, blive mere velfungerende og dynamisk.

Mange har svært ved at dele de problemer, som der er i familien med andre, men det kan altså være yderst fordelagtigt at få talt med en tredjepart om de udfordringer, som der er i jeres familie. Ved hjælp af rådgivning fra en professionel og de rigtige redskaber, vil I finde vejen til at gøre op med problemerne. Hvis du ønsker at få mere information om denne funktionelle og velfungerende terapi, så læs mere om familieterapi her.

Læs mere
Klik for at kommentere

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *